Izjava o zaštiti osobnih podataka

Izjava o zaštiti privatnosti

Dobra kuhinja d.o.o. poštuje vašu privatnost i temelji svoju internetsku stranicu na tehnologijama koje pružaju bolje i sigurnije mrežno iskustvo. Ova Izjava o zaštiti privatnosti odnosi se na prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka na internetskim stranicama (u nastavku: internetska stranica). Korištenjem ove internetske stranice suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade podataka opisanim u ovoj Izjavi.

 

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Kako bi održala funkcionalnost internetskih stranica i omogućila usluge koje korisnici traže, Dobra kuhinja d.o.o. na ovom web-mjestu može prikupljati i upotrebljavati osobne podatke korisnika. Putem internetske stranice www.dobrakuhinja.hr  moguće je, ovisno o svrsi prikupljanje vaših osobnih podataka kao što su: ime i prezime, adresa e-pošte, kućna ili poslovna adresa, telefonski broj i sl.

Upisom osobnih podataka u za to predviđena polja dajete privolu da se navedeni podaci upotrebljavaju u svrhu za koju su dani. Dobra kuhinja d.o.o. prikuplja podatke o vašem računalu. Ovi podaci mogu uključivati vašu IP adresu, tip preglednika, vrijeme pristupa i adrese web stranica.  Dobra kuhinja d.o.o. prikuplja podatke o korisniku i izvan ovog web-mjesta, na temelju obrazaca upitnika uz suglasnost korisnika i u svrhe navedene u tim obrascima.

Prikupljene podatke, kao i podatke koje je saznala na osnovi pružanja usluga korisnicima, Dobra kuhinja .d.o.o. i obrađuje u svrhu u koju su isti dani, odnosno u svrhu korištenja web stranica i pružanja željenih usluga te kako bi vam pružila informacije o i uslugama koje možete koristiti. Dobra kuhinja d.o.o.  može koristiti navedene podatke kako bi vam pružila učinkovitiju korisničku uslugu, olakšala korištenje web stranica uklanjanjem potrebe za učestalim upisivanjem istih podataka ili za prilagodbu web stranica vašim osobnim sklonostima i interesima.

Dobra kuhinja d.o.o. ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje popis korisnika svojih stranica trećim stranama. Uz obvezu zadržavanja povjerljivosti, Dobra kuhinja d.o.o. može dijeliti podatke s izvršiteljima obrade za određene svrhe: izradu statističke analize, omogućivanje korisničke potpore, organizaciju dostave ili slične potrebe.

Ovime vas Dobra kuhinja d.o.o. i ujedno informira da imate pravo na pristup svim danim osobnim podacima, kao i na njihov ispravak, pravo naknadno odustati od prethodno danih suglasnosti, djelomično ili u cijelosti, kao i pravo usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhe pružanja informacija o proizvodima ili uslugama, kako kod Dobra kuhinja d.o.o.kao voditelja obrade osobnih podataka, tako i kod izvršitelja obrade.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)