11. prosinca 2017.

Zdravi kutak

 

 

Zdrava prehrana = zdravi, nutritivno uravnoteženi i ukusni obroci. Živimo u vrijeme kada zdravlje ima vrlo visoku cijenu. Svjedoci smo bolesti i sve narušenije kvalitete života – i kod djece, i kod odraslih. Smatra su da su većoj svjesnosti za brigu o zdravlju doprinijeli i unaprijeđena medicinska dijagnostika, nova stručna znanja, ali i izražen protok te izloženost informacijama o prehrani u medijima.

Zdrava prehrana = zdravi, nutritivno uravnoteženi i ukusni obroci

Živimo u vrijeme kada zdravlje ima vrlo visoku cijenu. Svjedoci smo bolesti i sve narušenije kvalitete života – i kod djece, i kod odraslih.  Smatra su da su većoj svjesnosti za brigu o zdravlju doprinijeli i unaprijeđena medicinska dijagnostika, nova stručna znanja, ali i izražen protok te izloženost informacijama o prehrani u medijima.

Značajan je napredak postignut i u znanosti o prehrani, odnosno u nutricionizmu. Naime, veliki broj znanstvenih dokaza koji povezuju hranu i prehranu sa zdravljem rezultirao je s većom brigom i promišljanju o vlastitoj prehrani.

No, čini se da paradoks vremena u kojem živimo, nikad nije bio veći: za većinu radno aktivnih ljudi, dostupnost i mogućnost izbora hrane, značajno je veća nego u razdobljima prije 30 i više godina. Pa ipak, broj nutritivno pothranjenih, a energetski pretilih i bolesnih nikad nije bio veći. Što je tome razlog?

Prevelika dinamika življenja, prezauzetost i prezaposlenost ljudi, zbunjenost po pitanju informacija o prehrani, kao i nedostatak vremena te vještina u kuhinji nažalost je onemogućila put do zdravlja. A kultura prehrane i zdravlja započinje za obiteljskim stolom.

U spriječenosti pripremanja redovitih toplih, a nutritivno vrijednih obroka, mnogi me klijenti običavaju pitati kako pripremati hranu, a da obroci budu nutritivno vrijedni, i ujedno da budu vrlo brzo pripremljeni?  Gdje se hraniti kada ne stignemo pripremiti obroke? Nije lako dati na to odgovor, budući da je za pripremu hrane potrebno ne samo iskustvo, strpljenje, već i znanje i kontinuirana edukacija.

Put od same ideje pa do realiziranog nutritivno uravnoteženog obroka nije instant postupak. Potrebno je znanje i iskustvo te vještine koje se stječu na edukacijam. Obrok ne smije samo biti zdravstveno ispravan po principima HACCP-a, već i nutritivno uravnotežen, a u konačnici i – doživljaj za nepce i okusne pupoljke. Nije to lak zadatak, ali je ostvariv. Pogotovo radi li se o djetetu, dijabetičaru, starijoj osobi… Hrana treba biti ukusna. I u tome i jest izazov.

Djeca u vrtićima i ostalim obrazovnim ustanovama zaslužuju poseban tretman, i poseban medijski prostor pri brizi o prehrani. Na djeci počiva budućnost svakog društva, a njihovo zdravlje uvelike je posljedica njihove prehrane. Prehrana u vrtićima i školama, uz obroke u obitelji ključno utječe na razvoj prehrambenih navika, zdravlja djece, i na sprečavanje bolesti u ranoj životnoj dobi. S posebnom ljubavlju i znanjem treba znati pripremiti za djecu ukusne i hranjivo uravnotežene obroke.

No nisu samo djeca koja trebaju pažnju o prehrani, već i radno aktivni ljudi, a itekako i ljudi s posebnim prehrambenim potrebama za dijeto terapijom. Primjer su osobe koje u svojoj prehrani trebaju značajno smanjiti udio soli, ili proteina, kao što su osobe s bubrežnim bolestima.

Metaboličke bolesti kao što je dijabetes vape za obrocima koji će omogućiti bolju regulaciju glukoze u krvi, inzulina, i samim time, dulji i kvalitetan život bez komplikacija. Osobe koje ne smiju jesti hranu koja sadrži gluten i razlozi koje dovode za potrebom eliminacije glutena priča je s naslovnica već godinama.

Potražnja za nutritivno kvalitetnim obrocima je velika. A pritom je od izuzetne važnosti da pri osmišljavanju takve usluge zajednički surađuju stručnjaci u kulinarstvu i stručnjaci nutricionisti. Kvalitetni catering restorani i hoteli prepoznaju potrebu današnjeg čovjeka da obrok ne bude samo ukusan, već i nutritivno vrijedan. U posljednjih nekoliko godina intenzivno radim na edukaciji djelatnika raznih tvrtki, koji prepoznaju vrijednost edukacije i praćenje suvremenih spoznaja u znanosti o prehrani.

Značajan je napredak postignut i u znanosti o prehrani, odnosno u nutricionizmu. Naime, veliki broj znanstvenih dokaza koji povezuju hranu i prehranu sa zdravljem rezultirao je s većom brigom i promišljanju o vlastitoj prehrani. No, čini se da paradoks vremena u kojem živimo, nikad nije bio veći: za većinu radno aktivnih ljudi, dostupnost i mogućnost izbora hrane, značajno je veća nego u razdobljima prije 30 i više godina. Pa ipak, broj nutritivno pothranjenih, a energetski preuhranjenih i bolesnih nikad nije bio veći.

Što je tome razlog? Prevelika dinamika življenja, prezauzetost i prezaposlenost ljudi, zbunjenost po pitanju informacija o prehrani, kao i nedostatak vremena te vještina u kuhinji nažalost je onemogućila put do zdravlja. A kultura prehrane i zdravlja započinje za obiteljskim stolom. U spriječenosti pripremanja redovitih toplih, a nutritivno vrijednih obroka, mnogi me klijenti običavaju pitati kako pripremati hranu, a da obroci budu nutritivno vrijedni, i ujedno da budu vrlo brzo pripremljeni?

Gdje se hraniti kada ne stignemo pripremiti obroke? Nije lako dati na to odgovor, budući da je za pripremu hrane potrebno ne samo iskustvo, strpljenje, već i znanje i kontinuirana edukacija. Put od same ideje pa do realiziranog nutritivno uravnoteženog obroka nije instant postupak. Potrebno je znanje i iskustvo te vještine koje se stječu na edukacijama…

Obrok ne smije samo biti zdravstveno ispravan po principima HACCP-a, već i nutritivno uravnotežen, a u konačnici i – doživljaj za nepce i okusne pupoljke. Nije to lak zadatak, ali je ostvariv. Pogotovo radi li se o djetetu, dijabetičaru, starijoj osobi… Hrana treba biti ukusna. I u tome i jest izazov. Djeca u vrtićima i ostalim obrazovnim ustanovama zaslužuju poseban tretman, i poseban medijski prostor pri brizi o prehrani.

Na djeci počiva budućnost svakog društva, a njihovo zdravlje uvelike je posljedica njihove prehrane. Prehrana u vrtićima i školama, uz obroke u obitelji ključno utječe na razvoj prehrambenih navika, zdravlja djece, i na sprečavanje bolesti u ranoj životnoj dobi. S posebnom ljubavlju i znanjem treba znati pripremiti za djecu ukusne i hranjivo uravnotežene obroke.

No nisu samo djeca koja trebaju pažnju o prehrani, već i radno aktivni ljudi, a itekako i ljudi s posebnim prehrambenim potrebama za dijetoterapijom. Primjer su osobe koje u svojoj prehrani trebaju značajno smanjiti udio soli, ili proteina, kao što su osobe s bubrežnim bolestima. Metaboličke bolesti kao što je dijabetes vape za obrocima koji će omogućiti bolju regulaciju glukoze u krvi, inzulina, i samim time, dulji i kvalitetan život bez komplikacija. Osobe koje ne smiju jesti hranu koja sadrži gluten i razlozi koje dovode za potrebom eliminacije glutena priča je s naslovnica već godinama…

Potražnja za nutritivno kvalitetnim obrocima je velika. A pritom je od izuzetne važnosti da pri osmišljavanju takve usluge zajednički surađuju stručnjaci u kulinarstvu i stručnjaci nutricionisti. Kvalitetni catering restorani i hoteli prepoznaju potrebu današnjeg čovjeka da obrok ne bude samo ukusan, već i nutritivno vrijedan.

U posljednjih nekoliko godina intenzivno radim na edukaciji djelatnika raznih tvrtki, koji prepoznaju vrijednost edukacije i praćenje suvremenih spoznaja u znanosti o prehrani. Tvrtke u pripremi hrane, s bogatom tradicijom kao što je Dobra kuhinja dobar je primjer kako raditi na edukaciji svojih djelatnika i time dati dodanu vrijednost svojem proizvodu ali i proizvodu kojukonzumira krajnji korisnik – gost konzument.

Kuharsko osoblje, u suradnji sa stručnjakom nutricionistom kontinuiranim radom i edukacijom mogu postići nutritivno optimizirane i ukusne obroke u ponudi. I zato svaku takvu inicijativu valja pohvaliti, a ostale subjekte u poslovanju s pripremom hrane potaknuti na isto. Jer edukacija o prehrani, i pouzdanost u kvalitetu obroka ključna je pri održavanju ravnoteže zdravlja, i onog mentalnog i onog tjelesnog.

Ukusni i zdravi obroci moraju biti krajnji cilj. A da je zdrava i nutritivno uravnotežena prehrana ujedno i ukusna dokazujemo svakim danom na brojnim edukacijama koje provodim. Pripremom obroka koji budu i ukusni i zdravi, otvaramo nova poglavlja i potičemo sve zainteresirane i znatiželjne da se uvjere u moć zdrave i ukusne prehrane.

.