11. studenoga 2017.

Športska prehrana

Športska prehrana, odnosno prehrana za sportaše, ima sigurno vrlo veliku pozornost našeg tima pripremnice obroka koji su izvršili je sve potrebne radnje vezane za donesene propise i strogo se radi prema njhovom receptu.  Implementiran je HACCP sustav (praćenje i kontrola kritičnih točaka u proizvodnji i pripremi hrane, kao i kontrola kvalitete i slijednosti sastavnica koje koristimo u proizvodnji i pripremi hrane).

U tijeku su radnje i pripreme tvrtke za dobivanje certifikata ISO 9001, bez kojeg se u sklopu Europske unije, također neće moći više konkurirati na tržištu. Ekipirali smo se sa novim mladim kadrovima i ostavili dobre stare iskusne majstore kuhinje, ako i sa vanjskim, naj stručnijim na tom polju prehrane, suradnicima koji znaju ,hoće i mogu napraviti naj odgovarajuće menije potrebne za tu vrstu prehrane. Sa tako sastavljenom ekipom, gdje je dobar spoj mladosti i novih ideja sa iskustvom i velikim znanjem na polju pripreme hrane, smatramo se potpuno doraslim za postavljene zadaće.

Naš tim voditelja kuhinja i naša informatička služba pripremili su posebni program izrade jelovnika, a vezano za nutritivnu vrijednost obroka prema vrsti posla koji obavljaju naši konzumenti.

Za naše konzumente sastavljamo jelovnike prema programu zdravstvene zaštite i pravilne prehrane, koji točno propisuje nutritivne i sve druge vrijednosti obroka, a vezane za bavljenje određenim sportom.
Vodimo brigu i osposobljeni smo za nove izazove na području športske prehrane  u svijetu, pa tako onda i u nas.

Za sva pitanja stojimo uvijek na usluzi i bit ćemo počašćeni odgovoriti na svaki Vaš zahtjev.

Zahvaljujemo se na vremenu provedenoj na našim stranicama i športski Vas pozdravljamo.

Pripremnica obroka zdrave hrane “DOBRA KUHINJA”