11. studenoga 2017.

Školska prehrana

Među prvima, ako ne i Prva  privatna catering tvrtka, pripremnica obroka zdrave, nutritivno uravnotežene prehrane, koja je vrlo ozbiljno shvatila potrebu za specifičnom prehranom, a  naročito djece  u školskoj dobi.

Trideset godina tradicije i iskustva bavljenja cateringom i pripremom zdravih obroka smatramo vrijednom kvalifikacijom na tržištu.

 Poznato je kako pravilna prehrana ima velik značaj u fizičkom i mentalnom razvoju djeteta,  i o tome su napisani brojne knjige, edukacije
i slično.  U svijetu i kod nas čini se sve na znanstvenoj bazi  da se poboljša prehrana u samom početku života i postiglo se dosta.
 Svi dostupni podaci koji se temelje na suvremenoj znanosti o prehrani naglašavaju važnost uravnotežene i hranjive prehrane te raznovrsnih obroka pri očuvanju zdravlja naročite djece.

Ne samo da zdrava prehrana potencijalno utječe na raspoloženje, već ona utječe i na njihovo zdravlje i na konačan uspjeh svakog djeteta, pa onda i samog društva kojeg su oni neizostavni dio.

Naša se ekspertiza razlikuje od ostalih uveliko u tome, što smo iz našeg dugog iskustva pripreme hrane za naše mališane, a temelji se ne samo na zadovoljavanju njihovih potreba za pravilnom prehranom, došli do zaključka da nutritivno vrijedan obrok za djecu mora prvenstveno imati četiri obilježja, a to su:

          1.Izgledom i mirisom mora privući dijete da poželi konzumirati ga.
          2.mora biti nadasve ukusan i u djetetu stvoriti ugodu za konzumiranjem tog jela
          3.na jelovniku  se ne smije ponoviti više od dva puta u mjesecu
          4.Svojom cijenom odgovarati današnjoj ekonomskoj situaciji a da se  na dira njegova nutritivna vrijednost

Nakon višegodišnjeg rada na jelovnicima i vođeni željom ponuditi djeci nutritivno punovrijedne, i vrlo ukusne obroke po prikladnim cijenama,
a da nismo umanjili nutritivnu vrijednost  i kvlitetu prehrane, poštovali smo gore navedene  parametre.

Pri osmišljavanju naših obroka konzultiramo se s vrhunskim stručnjacima na području sigurnosti hrane i nutricionizma sukladno načelima struke. Kontrolom praćenja kvalitete proizvodnje hrane od strane Ministarstva  zdravlja Republike Hrvatske i Zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, samokontrolom proizašlog iz HACCP kontrole,  svim našim korisnicima svakodnevno omogućujemo sigurnu i kvalitetnu hranu.

Zahvaljujući profesionalnom pristupu i kontinuiranoj edukaciji našeg kuharskog osoblja, kao i izrazitim naglaskom na kontrolu kvalitete namirnica u nabavi postigli smo obroke visoke gastronomske i nutritivne vrijednosti uz tržišno prikladne cijene. Pažljivo pristupamo planiranju naših obroka i hrani u cjelini, a uz to osluškujemo i uvažavamo potrebe i želje naših korisnika, ukoliko su one sukladne gore navedenom .

Postigli smo ugled kao profesionalna kuhinja zdravih i kvalitetnih obroka. Pritom njegujemo pristup korištenja starih receptura u kombinaciji s novim tehnologijama, uz stručan nadzor izvođenja pripreme jela.
Takvim pristupom održali smo visoke standarde kvalitete naših obroka. Želja nam je da se osvjedočite u kvalitetu naših obroka i postanete zadovoljni korisnici naših usluga i pozivamo Vas da pogledate referentnu
listu na našim web stranicama: www.dobrakuhinja.hr

U slučaju dodatnih pitanja, stojimo Vam na raspolaganju na tel: 099/842 92 17 ili 01/6586-963 ili na e-mail . dobrakuhinja@dobrakuhinja.hr
Iskreno se nadamo da ćete se pridružiti velikoj obitelji naših zadovoljnih korisnika prehrane koja stalno raste i sa kojom smo ponosni.

Mi cijenimo i poštujemo svako ukazano povjerenje i brižno njegujemo isti na način da se stalno usavršavamo u struci, a da ujedno njegujemo i stare dobre okuse  jela koje nam one pružaju.

Kako djeca ,prema školskom programu, često idu na izlete gdje nema prilike za dobivanje i konzumaciju obroka,mi smo mislili i na te situacije, pa smo napravili program  hladnih obroka u vidu paketa sa priborom za jelo i svim potrebnim sastojcima koji zadovoljavaju energetsko-nutritivne vrijednosti koji su potrebni.

– HLADNI PAKETI ili takozvani popularni LUNCH PAKETI jesu hrana pripremljena u nepovratnu ambalažu za jednokratnu uporabu, sa svim sastavnicama kompletnog RUČKA izvan objekta i prostora ustanove.

Tako pakirana hrana posebno je pogodna za razne aktivnosti ustanova vezanih za svoj plan i program, na mjestima kojima se to radi u prirodi, sportskim i drugim manifestacijama i sl.

CJENIK toplih obroka uspjeli smo napraviti primjerenog današnjem vremenu u kojem živimo, a da nismo ništa dirali u kvalitetu, količinu i nutritivnu vrijednost hrane. Ponosni smo i sretni da smo u tome uspjeli.

Ukoliko ste u našoj ponudi uvidjeli interes vezan za školsku prehranu, ili imate još nekih pitanja, obratite nam se svojim upitima, ili popunite obrazac ispod teksta, a mi ćemo odgovoriti na Vaš upit u roku od 24 sata.

UGOVARANJE  I SKLAPANJE UGOVORA ZA VAŠU USTANOVU

Postupak za sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji je slijedeći:
–  Javite se nama telefonom ili ,bolje, elektronskom poštom, sa jednim općim upitom.
–  Upit treba sadržavati broj korisnika usluge prehrane.
–  Adresu odnosno sjedište poslovne jedinice gdje bi se hrana trebala dostavljati.
–  Ime i prezime odgovorne osobe te broj telefona i ime elektronske pošte na koju šaljemo ponudu.
– Ukoliko Vam je naša ponuda prihvatljiva onda slijedi daljnji postupak, a koji je opet vezan za niže navedeno.

Prema svemu gore izrečenom u uvodu naše ponude, i pripremama za svaku  pedagošku godinu, obavezni smo pripremiti dokumentaciju za praćenje i nadzor kvalitete i kvantitete hrane, prostora pripreme hrane, sredstava dostave hrane.

To sve ne možemo kvalitetno napraviti bez određenih spoznaja o broju korisnika, odnosno količini hrane koja će dnevno izlaziti iz kuhinje, što smo dužni prijaviti Ministarstvu zdravstva, gradskog odjela za skrb predškolskih i školskih ustanova u gradu Zagrebu.

Prema naputku iste ustanove, kao i HACCP-u, svaka pripremnica toplih i drugih obroka koju dostavlja krajnjim korisnicima ,dužna je izvršiti i voditi očevidnik o dnevnom izlazu prema količini i vrsti hrane, kao i Ugovorne subjekte kojima se ista dostavlja.

Unaprijed zahvaljujemo na vremenu i pažnji posvećenoj našim stranicama i srdačno Vas pozdravljamo.

Pripremnica obroka zdrave hrane  “Dobra Kuhinja”

JELOVNIK-SREDNJO-SKOLSKI-22-24