11. studenoga 2017.

Predškolska prehrana – Vrtići

Među prvima smo ako ne i prva privatna tvrtka, pripremnica obroka zdrave, nutritivno uravnotežene prehrane, koja je vrlo ozbiljno shvatila potrebu za specifičnom prehranom djece u predškolskoj dobi.

Trideset godina tradicije i iskustva bavljenja cateringom i pripremom zdravih obroka smatramo vrijednom  kvalifikacijom na tržištu. Poznato je kako pravilna prehrana ima velik značaj u fizičkom i mentalnom razvoju.

Svi dostupni podaci koji se temelje na suvremenoj znanosti o prehrani naglašavaju važnost uravnotežene i hranjive prehrane te raznovrsnih obroka pri očuvanju zdravlja naročite djece.

Ne samo da zdrava prehrana potencijalno utječe na raspoloženje, već ona utječe i na njihovo zdravlje te time i na konačan uspjeh svakog djeteta, pa onda i samog društva kojeg su djeca neizostavni i najznačajniji dio.

Naša se ekspertiza razlikuje od ostalih po tome što se temelji na našem dugom iskustvu pripreme hrane za naše mališane, a težište nam je ne samo na zadovoljavanju njihovih potreba za pravilnom prehranom, već i zadovoljstvo u konzumaciji zdrave, i njima ukusne hrane.

Također iz toga proizlazi da nutritivno vrijedan obrok za djecu mora prvenstveno imati četiri obilježja, a to su:

  1. Izgledom i mirisom mora privući dijete da poželi konzumirati ga.
    2. Mora biti ukusan i u djetetu stvoriti ugodu za konzumiranjem tog jela
           3. Na jelovniku  se ne smije ponoviti više od dva puta u mjesecu
           4. Svojom cijenom mora odgovarati današnjoj ekonomskoj situaciji a da se na dira njegova nutritivna vrijednost

Nakon višegodišnjeg rada na jelovnicima i vođeni željom ponuditi djeci nutritivno punovrijedne, ali i vrlo ukusne obroke po prikladnim cijenama,
a da nismo ni u kojem segmentu prehrane umanjili bilo koju od
vrijednosti  prehrane,  poštovali smo gore navedene  parametre.

Pri osmišljavanju naših obroka konzultiramo se s vrhunskim stručnjacima na području sigurnosti hrane i nutricionizma sukladno načelima struke. Kontrolom praćenja kvalitete proizvodnje hrane od strane Ministarstva  zdravlja Republike Hrvatske i Zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar,
i samokontrolom proizašlog iz HACCP kontrole,  našim korisnicima svakodnevno omogućujemo sigurnu i kvalitetnu hranu.

Zahvaljujući profesionalnom pristupu i kontinuiranoj edukaciji našeg kuharskog osoblja,  kao i izrazitim naglaskom na kontrolu kvalitete namirnica u nabavi postigli smo obroke visoke gastronomske i nutritivne vrijednosti uz tržišno prikladne cijene. Pažljivo pristupamo planiranju naših obroka i hrani u cjelini, a uz to osluškujemo i uvažavamo potrebe i želje naših korisnika, ukoliko su one sukladne gore navedenom.

Postigli smo ugled kao profesionalna kuhinja zdravih i kvalitetnih obroka. Pritom njegujemo pristup korištenja starih receptura u kombinaciji s novim tehnologijama, uz stručan nadzor izvođenja pripreme jela.

Takvim pristupom održali smo visoke standarde kvalitete naših obroka. Želja nam je da se osvjedočite u kvalitetu naših obroka i postanete zadovoljni korisnici naših usluga i pozivamo Vas da pogledate referentnu
listu na našim web stranicama: www.dobrakuhinja.hr

U slučaju dodatnih pitanja, stojimo Vam na raspolaganju na
tel: 098609432 ili 01/6586-963 ili na e-mail  dobrakuhinja@dobrakuhinja.hr . 
Iskreno se nadamo da ćete se pridružiti velikoj obitelji naših zadovoljnih korisnika prehrane koja stalno raste i sa kojom smo ponosni.

Mi cijenimo i poštujemo svako ukazano povjerenje i brižno njegujemo isti na način da se stalno usavršavamo u struci, a da ujedno njegujemo i stare dobre okuse  jela koje nam one pružaju.

UGOVARANJE  I SKLAPANJE UGOVORA ZA VAŠU USTANOVU

Postupak za sklapanje Ugovora o poslovnoj suradnji je slijedeći:

–  Javite nam se upitom na mail : dobrakuhinja@dobrakuhinja.hr

  • Upit treba sadržavati :

– Punu i točnu adresu na koju bi se hrana dostavljala

– Ime i prezime odgovorne sobe, te broj telefona

– Broj korisnika usluga prehrane

– Ukoliko Vam je naša ponuda prihvatljiva onda slijedi daljnji postupak, a koji je opet vezan za niže navedeno.

Prema svemu gore izrečenom u uvodu naše ponude, i pripremama za svaku  pedagošku godinu, obavezni smo pripremiti dokumentaciju za praćenje i nadzor kvalitete i kvantitete hrane, prostora pripreme hrane, sredstava dostave hrane.
To sve ne možemo kvalitetno napraviti bez određenih spoznaja o broju korisnika, odnosno količini hrane koja će dnevno izlaziti iz kuhinje, što smo dužni prijaviti Ministarstvu zdravstva, gradskog odjela za skrb predškolskih i školskih ustanova u gradu Zagrebu.
Prema naputku iste ustanove, kao i HACCP-u, svaka pripremnica toplih i drugih obroka koju dostavlja krajnjim korisnicima ,dužna je izvršiti i voditi očevidnik o dnevnom izlazu prema količini i vrsti hrane, kao i Ugovorne
subjekte kojima se ista dostavlja.
Uz sve što smo gore naveli i kako se vrši priprema obroka, sa nama možete biti mirni i sigurni da su ispoštovani svi
parametri za jedan siguran, ukusan i nutritivno vrijedan obrok.

Unaprijed zahvaljujemo na vremenu i pažnji posvećenoj našim stranicama i srdačno Vas pozdravljamo.

Vaša pripremnica obroka zdrave hrane  “Dobra Kuhinja”

VRTICKO-JASLICKI-JELOVNIK-26-24